Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej

Regulamin Czytelni

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach

 – Oddział Dla Dorosłych, Oddział Dla Dzieci i Filii  Batowo.

§ 1.

Zasady korzystania.

 1. Czytelnia jest ogólnodostępna, korzystanie z jej zbiorów – bezpłatne.
 2. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:

         - pozostawienia okryć wierzchnich, torebek, teczek , itp. w miejscu do tego przeznaczonym,

         - zapoznania się z Regulaminem Czytelni,

         - pozostawienia u bibliotekarza ważnego dokumentu tożsamości,

         - wpisania się do zeszytu ewidencji

         - okazania dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów bibliotecznych,

         - zgłoszenia zauważonych braków i uszkodzeń w wykorzystywanych przez siebie wydawnictwach

         - podporzadkowania się zarządzeniom dyżurnego bibliotekarza.

3. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.

§ 2.

Zasady udostępniania zbiorów na miejscu.

 1. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.
 2. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko za pośrednictwem bibliotekarza.
 3. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta samodzielnie.
 4. Książek i czasopism, które zostały udostępnione do korzystania na miejscu, nie wolno wynosić z czytelni.
 5. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.

 

§ 3.

Zasady wypożyczania niektórych zbiorów z czytelni.

 1. Dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczania książek z czytelni na zewnątrz.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek na okres dwóch tygodni.
 3. O możliwości wypożyczenia książki z czytelni każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.
 4. Książki z czytelni wypożyczane są tylko zarejestrowanym czytelnikom Biblioteki Publicznej w Lipianach posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.
 5. Czytelnik winien okazać bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości oraz wypełnić oświadczenie, w którym zobowiązuje się do terminowego zwrotu wypożyczonych książek, bądź poniesienia finansowych konsekwencji niedotrzymania zobowiązania.
 6. Za niezwrócone w terminie książki naliczana jest opłata w wysokości 5 zł. za każdy dzień po terminie zwrotu.
 7. W razie zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zapłaci Bibliotece odszkodowanie w wysokości 50 zł. za każdy niezwrócony egzemplarz.
 8. Czytelnik , który nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, zostanie na stałe pozbawiony prawa wypożyczania książek z czytelni

§ 4.

Poszanowanie zbiorów.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia i uszkodzenia zbiorów.
 2. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki oraz jej dostępności na rynku.

 

§ 5.

Zasady kopiowania.

 1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania (kopiowania) materiałów bibliotecznych.
 2. Na kopiowanie zbiorów bibliotecznych należy uzyskać zgodę bibliotekarza.
 3. Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane jedynie na terenie Biblioteki, poprzez:

- kserowanie,

- wydruki z baz komputerowych,

- skanowanie i wykonywanie wydruków,

- skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.

 1. Opłaty za kopiowanie należy uiścić u dyżurującego bibliotekarza, który wystawi rachunek (odcinek z kwitariusza) zgodnie z  „Cennikiem usług świadczonych odpłatnie przez MiGBP w Lipianach”.

 

§ 6.

Przepisy końcowe.

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie w czytelni może spowodować okresowe lub stałe zawieszenie w prawach korzystania z niej.
 2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

 

 

Lipiany, dnia 4 stycznia 2016 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Kowalczyk 24-02-2016 13:01:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Kowalczyk 24-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Justyna Kowalczyk 24-02-2016 13:05:17