Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin wypożyczalni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej

 

Regulamin Wypożyczalni

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach

- Oddział Dla Dorosłych i Oddział Dla Dzieci oraz Filii Batowo

 

§ 1.

Prawo korzystania.

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Lipiany. Za zgodą Dyrektora osoby niezamieszkujące teren Gminy Lipiany.

 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

 1. okazać dowód osobisty lub legitymację l studencką,

 2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,

 3. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm. )

 1. Dane osobowe czytelników wykorzystane zostaną w celu realizacji ustalonych zadań Biblioteki. Podlegają one ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

 2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

 3. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

 4. W czasie , gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

 5. Czytelnik korzystający z wypożyczalni zostawia teczkę lub torbę w miejscu do tego wyznaczonym.

§ 2.

Wypożyczanie.

 1. Wypożyczać można 10 książek.

 2. Książki wypożycza się na 60 dni.

 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 4. Biblioteka może zażądać zwrotu książki przed terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

 5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może dokonać rezerwacji książki.

 6. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgoda rodzica.

 7. Książki zarezerwowane czytelnik powinien odebrać w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o ich dostępie.

 8. Wybrane książki czytelnik rejestru u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.

 9. Bibliotekarz na prośbę czytelnika pomaga w doborze literatury.

 10. Przy elektronicznym systemie rejestracji czytelników i wypożyczeń, czytelnik otrzymuje bezpłatną kartę czytelniczą. Ponowne wydanie karty kosztuje 10 zł. W przypadku kradzieży lub zagubienia karty czytelnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą czytelniczą przez osoby nieupoważnione, do czasu zgłoszenia zablokowania karty przez jego właściciela.

 

§ 3.

Kaucje

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

 1. Jeżeli czytelnik nie jest stałym, mieszkańcem Gminy Lipiany - w kwocie aktualnej wartości książki,

 2. Przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek - w kwocie aktualnej wartości wypożyczonej książki.

 1. Pobrana kaucja zostaje zwrócona czytelnikowi w momencie zaprzestania korzystania z usług Biblioteki po okazaniu dowodu wpłaty.

 2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki nie odebrana kaucja jest wpłacona na dochody MiGBP w Lipianach.

 

§ 4.

Poszanowanie i zabezpieczenie książek.

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki. Za jego zgodą czytelnik może dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki - inną, nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

 3. Za zwrócenie książki bez foliowej okładki lub naklejki kodu kreskowego pobierana będzie opłata 1 zł. Od każdej książki.

§ 5.

Przetrzymanie książek.

 1. Za przetrzymywanie książek ponad określony termin Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 1 zł. od egzemplarza za każdy miesiąc przetrzymania.

 2. Czytelnik do którego wysyłane zostało upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa jego koszty.

 3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień nadal odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń z godnie z przepisami prawa.

 4. Biblioteka może podawać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek.

 

§ 6.

Przepisy końcowe.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu Wypożyczalni MiGBP w Lipianach może być czasowo, bądź na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor MiGBP w Lipianach.

 

 

Lipiany, dnia 04.01.2016 r.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Kowalczyk 24-02-2016 12:54:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Kowalczyk 24-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Justyna Kowalczyk 24-02-2016 13:08:07