Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
"Remont wraz z elementami przebudowy (wymaganymi pracami remontowymi), budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 265, decyzja z dnia 22.10.1957 roku wraz z remontem instalacji CO, oraz remontem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej i pracami remontowymi w zakresie zagospodarowania terenu, etap I i II robót. Zmawiający udziela zamówienia w dwóch częściach na: etap I roboty w zakresie remontu konstrukcji dachu, wymiany pokrycia dachowego, odbudowy kominów i wykonania nowych obróbek dekarskich, wymiany odwodnienia połaci dachowej oraz w zakresie poddasza użytkowego - kondygnacja 2. etap II roboty w zakresie remontu konstrukcji szachulcowej ścian"- III przetarg nieograniczony Mariola Dębecka 2018-05-07 11:29:36 usunięcie załacznika
"Remont wraz z elementami przebudowy (wymaganymi pracami remontowymi), budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 265, decyzja z dnia 22.10.1957 roku wraz z remontem instalacji CO, oraz remontem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej i pracami remontowymi w zakresie zagospodarowania terenu, etap I i II robót. Zmawiający udziela zamówienia w dwóch częściach na: etap I roboty w zakresie remontu konstrukcji dachu, wymiany pokrycia dachowego, odbudowy kominów i wykonania nowych obróbek dekarskich, wymiany odwodnienia połaci dachowej oraz w zakresie poddasza użytkowego - kondygnacja 2. etap II roboty w zakresie remontu konstrukcji szachulcowej ścian"- III przetarg nieograniczony Mariola Dębecka 2018-05-07 11:26:59 usunięcie załacznika
"Remont wraz z elementami przebudowy (wymaganymi pracami remontowymi), budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 265, decyzja z dnia 22.10.1957 roku wraz z remontem instalacji CO, oraz remontem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej i pracami remontowymi w zakresie zagospodarowania terenu, etap I i II robót. Zmawiający udziela zamówienia w dwóch częściach na: etap I roboty w zakresie remontu konstrukcji dachu, wymiany pokrycia dachowego, odbudowy kominów i wykonania nowych obróbek dekarskich, wymiany odwodnienia połaci dachowej oraz w zakresie poddasza użytkowego - kondygnacja 2. etap II roboty w zakresie remontu konstrukcji szachulcowej ścian"- III przetarg nieograniczony Mariola Dębecka 2018-05-07 10:51:10 dodanie dokumentu
"Remont wraz z elementami przebudowy (wymaganymi pracami remontowymi), budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 265, decyzja z dnia 22.10.1957 roku wraz z remontem instalacji CO, oraz remontem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej i pracami remontowymi w zakresie zagospodarowania terenu, etap I i II robót. Zmawiający udziela zamówienia w dwóch częściach na: etap I roboty w zakresie remontu konstrukcji dachu, wymiany pokrycia dachowego, odbudowy kominów i wykonania nowych obróbek dekarskich, wymiany odwodnienia połaci dachowej oraz w zakresie poddasza użytkowego - kondygnacja 2. etap II roboty w zakresie remontu konstrukcji szachulcowej ścian"- II przetarg nieograniczony Mariola Dębecka 2018-04-13 12:48:54 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony: Remont wraz z elementami przebudowy (wymaganymi pracami remontowymi), budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 265, decyzja z dnia 22.10.1957 roku wraz z remontem instalacji CO, oraz remontem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej i pracami remonotwymi w zakresie zagospodarowania terenu, etap I i II robót Mariola Dębecka 2018-03-16 14:12:50 dodanie dokumentu
sss Mariola Dębecka 2018-03-14 10:26:53 usunięcie dokument
sss Mariola Dębecka 2018-03-14 10:26:35 dodanie dokumentu
sss Mariola Dębecka 2018-03-14 10:26:18 usunięcie dokument
sss Mariola Dębecka 2018-03-14 10:25:50 edycja dokumentu
sss Justyna Kowalczyk 2018-03-14 10:25:08 edycja dokumentu
sss Justyna Kowalczyk 2018-03-14 10:24:04 dodanie dokumentu
Cennik usług dodatkowych Justyna Kowalczyk 2016-02-24 13:54:59 dodanie dokumentu
Regulamin czytelni internetowej Justyna Kowalczyk 2016-02-24 13:13:53 edycja dokumentu
Regulamin czytelni internetowej Justyna Kowalczyk 2016-02-24 13:12:17 edycja dokumentu
Regulamin czytelni internetowej Justyna Kowalczyk 2016-02-24 13:12:10 dodanie dokumentu
Regulamin wypożyczalni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej Justyna Kowalczyk 2016-02-24 13:08:07 edycja dokumentu
Regulamin czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej Justyna Kowalczyk 2016-02-24 13:05:17 edycja dokumentu
Regulamin czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej Justyna Kowalczyk 2016-02-24 13:04:46 edycja dokumentu
Regulamin czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej Justyna Kowalczyk 2016-02-24 13:04:12 edycja dokumentu
Regulamin czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej Justyna Kowalczyk 2016-02-24 13:02:59 edycja dokumentu
Regulamin czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej Justyna Kowalczyk 2016-02-24 13:02:13 edycja dokumentu
Regulamin czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej Justyna Kowalczyk 2016-02-24 13:01:06 dodanie dokumentu
Regulamin wypożyczalni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej Justyna Kowalczyk 2016-02-24 12:58:15 edycja dokumentu
Regulamin wypożyczalni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej Justyna Kowalczyk 2016-02-24 12:54:36 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Justyna Kowalczyk 2016-01-11 14:32:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Justyna Kowalczyk 2013-04-09 10:29:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Justyna Kowalczyk 2013-04-09 10:27:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Justyna Kowalczyk 2013-04-09 10:26:55 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Justyna Kowalczyk 2013-04-08 15:08:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Justyna Kowalczyk 2013-04-08 15:06:37 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Justyna Kowalczyk 2013-04-08 15:05:37 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Justyna Kowalczyk 2013-04-08 15:04:20 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Justyna Kowalczyk 2013-02-14 14:36:02 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Justyna Kowalczyk 2013-02-14 14:35:11 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Justyna Kowalczyk 2012-11-13 16:28:43 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Justyna Kowalczyk 2012-11-12 16:24:06 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Justyna Kowalczyk 2012-11-12 12:59:19 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Justyna Kowalczyk 2012-11-12 12:48:01 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Justyna Kowalczyk 2012-11-12 12:24:14 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Justyna Kowalczyk 2012-11-12 12:21:02 dodanie dokumentu