"Remont wraz z elementami przebudowy (wymaganymi pracami remontowymi), budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 265, decyzja z dnia 22.10.1957 roku wraz z remontem instalacji CO, oraz remontem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej i pracami remontowymi w zakresie zagospodarowania terenu, etap I i II robót. Zmawiający udziela zamówienia w dwóch częściach na: etap I roboty w zakresie remontu konstrukcji dachu, wymiany pokrycia dachowego, odbudowy kominów i wykonania nowych obróbek dekarskich, wymiany odwodnienia połaci dachowej oraz w zakresie poddasza użytkowego - kondygnacja 2. etap II roboty w zakresie remontu konstrukcji szachulcowej ścian"- II przetarg nieograniczony

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 173KB) 2018-04-13 12:48:54 173KB 12 razy
2 ZP400PodgladOpublikowanego.htm (HTM, 122KB) 2018-04-13 12:50:54 122KB 9 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf 2018-04-13 12:48:54 1.8MB 10 razy
2 Załącznik nr 1a do SIWZ _Formularz oferty dla cz. I zamówienia.pdf 2018-04-13 12:50:54 451KB 9 razy
3 Załącznik nr 1b do SIWZ _ Formularz oferty dla cz. II zamówienia.pdf 2018-04-13 12:51:13 462KB 10 razy
4 Załącznik nr 2a do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania dla cz. I zamówienia.pdf 2018-04-13 12:51:30 441KB 10 razy
5 Załącznik nr 2b do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania dla cz. II zamówienia.pdf 2018-04-13 12:51:52 418KB 9 razy
6 Załącznik nr 3a do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu dla cz. I zamówienia.pdf 2018-04-13 12:52:07 406KB 8 razy
7 Załącznik nr 3b do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu dla cz. II zamówienia.pdf 2018-04-13 12:52:21 390KB 10 razy
8 Załącznik nr 4a do SIWZ _wykaz robót budowlanych dla cz. I zamówienia.pdf 2018-04-13 12:52:45 198KB 11 razy
9 Załącznik nr 4b do SIWZ _wykaz robót budowlanych dla cz. II zamówienia.pdf 2018-04-13 12:53:06 178KB 10 razy
10 Załącznik nr 5a do SIWZ _wykaz osób dla I cz. zamówienia.pdf 2018-04-13 12:53:25 196KB 9 razy
11 Załącznik nr 5b do SIWZ _wykaz osób dla II cz. zamówienia.pdf 2018-04-13 12:53:50 189KB 11 razy
12 Załącznik nr 6a do SIWZ_ oświadczenie_grupa kapitałowa dla cz. I zamówienia.pdf 2018-04-13 12:54:10 218KB 9 razy
13 Załącznik nr 6b do SIWZ_ oświadczenie_grupa kapitałowa dla cz. II zamówienia.pdf 2018-04-13 12:54:28 203KB 9 razy
14 Załącznik nr 7a do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I.pdf 2018-04-13 12:54:56 1.1MB 8 razy
15 Załącznik nr 7b do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia dla cz. II.pdf 2018-04-13 12:55:16 250KB 9 razy
16 Załącznik nr 8a do SIWZ_przedmiar robót dla cz. I zamówienia (2).docx 2018-04-13 12:55:52 911KB 8 razy
17 Załącznik nr 8b do SIWZ_przedmiar robót dla cz. II zamówienia (2).docx 2018-04-13 12:56:50 632KB 9 razy
18 Załacznik nr 9 do SIWZ_Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - ogólnobudowlana w tym dla cz. I i II zamówienia.pdf 2018-04-13 12:58:04 314KB 10 razy
19 zalacznik_nr_10_siwz.zip 2018-04-13 12:58:16 48.MB 19 razy
20 Załącznik nr 11a do SIWZ_Wzór umowy dla cz. I zamówienia.pdf 2018-04-13 12:58:43 1.1MB 7 razy
21 Załącznik nr 11b do SIWZ_Wzór umowy dla cz. II zamówienia.pdf 2018-04-13 12:59:10 1.2MB 7 razy
22 Załączniki w formie edytowalnej dla I cz. zamówienia.zip 2018-04-13 13:00:12 74.KB 6 razy
23 Załączniki w formie edytowalnej dla II cz. zamówienia.zip 2018-04-13 13:00:25 75.KB 8 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Dębecka 13-04-2018 12:48:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Dębecka 13-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariola Dębecka 13-04-2018 13:00:25